Ketvirtadienis, 18 balandžio, 2024
PradžiaTEISĖTaisyklės vandens motoVandens motociklų naudojimo taisyklės

Vandens motociklų naudojimo taisyklės

Privaloma žinoti kiekvienam, tačiau retas apie jas išvis žino

- Advertisement -

Vandens motociklai Lietuvos teisės aktuose yra priskiriami prie savaeigių plaukiojimo priemonių turinčiomis vandens srauto pompą.

Kaip rodo dažna praktika, ir ypač dažni klausimai socialiniuose platformose, dažnas vandens motociklo savininkas mano kad gali plaukti kur nori. Bet Lietuvoje paprasčiau paskelbti sąrašą leidžiamu vietų, nes draudžiama praktiškai visur su tam tikromis išimtimis. Aplinkosaugininkai labai dažnai mėgsta patykoti pavasarį motociklininkų populiariuose tvenkiniuose, o ir dažnai gyvenantis šalimais irgi nepatingi paskambinti tarnyboms. Vienas geriausiai žinomu atveju, kur susigrūmė vietiniai gyventojai su šios transporto priemonės entuziastais tai Alytaus rajone esantis Daugų ežeras, kuriam plaukimo taisyklės per 2 metus buvo keisti net kelis kartus, ir galiausiai plaukimas buvo uždraustas praktiškai visoms galingesnėms plaukimo priemonėms. Nors žmonės kalba, kad pagrindinis iniciatorius buvo Alytaus raj. meras, kuriam labai nepatiko šios transporto priemonės. Bet ką gali žinoti, gal žmonės išsigalvoja.

Bet pereikime nuo prielaidų prie faktų. (Aktuali redakcija 2022-02-23)

Pagrindinis teisės aktas, reguliuojantis galimas vietas ir datas, yra Aplinkos Ministro įsakymas: DĖL APLINKOSAUGOS SĄLYGŲ PLAUKIOTI PAVIRŠINIUOSE VANDENS TELKINIUOSE PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS IR PLŪDURIUOJANČIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO IR NAUDOJIMO, JŲ STATYMO IR (ARBA) ŠVARTAVIMO APLINKOSAUGINIŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO.

Šis teisės aktas turi esminius skyrius kuriuos privaloma žinoti kiekvienam šios pramogos entuziastams.

  1. Šie apribojimai netaikomi vidaus vandenų keliuose (taisyklių 3.3 punktas) (svarbu paminėti kad aplinkosaugininkai mano, kad jie gali patys nustatinėti kas yra vandens kelias, nes operuoja tokiomis sąvokomis, kaip plaukimo sezonas, apeliuoja į vidaus vandenų eksploatavimo taisyklės ir bando visaip klaidinti laivavedžius. Todėl, jeigu nenorite veltis į teisines diskusijas su Aplinkosaugos departamentu svarbu vadovautis dviem argumentais. Plaukti bujomis pažymėtu laivakeliu, arba plaukti šių taisyklių leidžiamose tvenkiniuose leidžiamom datom.
  2. 2.41plaukiojimo sezonas – laikotarpis nuo ledo ištirpimo vandens telkinyje iki ledo dangos susidarymo. Jei nesusidaro pastovi ledo danga, plaukiojimo sezonas trunka nuo balandžio 1 d. iki kovo 15 d.;
  3. Asmeniniais, pramoginiais ir sportiniais laivais, varomais vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą, ir kitomis savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas – 301 AG (221 kW)-680 AG (500 kW), plaukioti draudžiama visuose vandens telkiniuose, išskyrus šių Aplinkosaugos sąlygų priede nurodytuose vandens telkiniuose pagal šiame priede nustatytas sąlygas. (8 taisyklių punktas)
  4. VANDENS TELKINIAI, KURIUOSE PLAUKIOJIMAS VANDENS MOTOCIKLAIS LEIDŽIAMAS:
  • Kauno Marios: Savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis (išskyrus turinčias vandens srauto pompą), kurių bendras variklių galingumas neviršija 10 AG (8 kW), galima plaukioti visą plaukiojimo sezoną Kauno HE tvenkinio dalyje nuo Kauno marių vidaus vandenų prieplaukos iki linijos, jungiančios Grabučiškių plaukiojimo priemonių nuleidimo vietą (slipą) dešiniajame marių krante (509367, 6084119 (LKS-94)) ir sausumos iškyšulį, esantį statmenai krantui priešais šį slipą, kairiajame marių krante (508255, 6083189 (LKS-94)). Šioje tvenkinio dalyje, ne arčiau kaip 200 m nuo kranto, nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos leidžiama plaukioti asmeniniais, pramoginiais ir sportiniais laivais, varomais vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą, kilti ir tūpti hidroplanais. Šioje tvenkinio dalyje asmeninius, pramoginius ir sportinius laivus, varomus vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą, nuleisti į vandenį ir iškelti iš jo galima tik prieplaukose ar kitose vietose, kuriose įrengti specialūs įrenginiai plaukiojimo priemonėms nuleisti ar iškelti (slipai); draudžiamą 200 m pločio priekrantės zoną leidžiama perplaukti mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu, pasirenkant trumpiausią kelią. Kauno marių Amalių įlankos akvatorijoje nuo plaukiojimo sezono pradžios iki plaukiojimo sezono pabaigos leidžiama Lietuvos vandens motociklų sporto federacijai ne arčiau kaip 100 m atstumu nuo kranto įrengtoje sporto treniruočių trasoje rengti treniruotes asmeniniais ir sportiniais laivais, varomais vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą. Lietuvos vandens motociklų sporto federacija konkrečią sporto treniruočių trasos vietą privalo suderinti su Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija ir atitinkamos savivaldybės administracija, paženklinti su direkcija suderintu ir laivybos saugos reikalavimus atitinkančiu būdu; apie šių treniruočių datą ir laiką,  planuojamų naudoti savaeigių plaukiojimo priemonių skaičių turi raštu informuoti AAD ir Aukštaitijos saugomų teritorijų direkciją. Teisės aktuose nustatyta tvarka pripažintų nacionalinių sporto (šakos) federacijų organizuojamuose ir vykdomuose sporto renginiuose arba sporto renginiuose, kuriuos organizuoja ir koordinuoja šios federacijos, nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių galingumas neviršija 200 AG (160 kW), suderinus sporto renginio datą, laiką, konkrečią jo vietą, renginyje planuojamų naudoti savaeigių plaukiojimo priemonių skaičių, technines charakteristikas su Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija ir atitinkamos savivaldybės administracija. Nacionalinė sporto (šakos) federacija apie šių renginių datą, laiką ir vietą, renginyje planuojamų naudoti savaeigių plaukiojimo priemonių skaičių, technines charakteristikas turi raštu informuoti AAD.
  • Baltijos jūra – Asmeniniais, pramoginiais ir sportiniais laivais, varomais vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą,leidžiama plaukioti nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. Baltijos jūros pakrantės vandenyse, Baltijos jūros valstybiniame talasologiniame draustinyje Palangos miesto savivaldybės ribose 1000 m atstumu nuo pakrantės, išskyrus Kuršių nerijos nacionaliniame parke, Pajūrio regioniniame parke, Baltijos jūros biosferos poligone.
  • Elektrenų marios – Nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas 301 AG (221 kW)–680 AG (500 kW), ir asmeniniais, pramoginiais ir sportiniais laivais, varomais vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą.
  • Drukšių ežeras – Nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas 301 AG (221 kW)–680 AG (500 kW), asmeniniais, pramoginiais ir sportiniais laivais, varomais vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą, ne arčiau kaip 200 m atstumu nuo kranto šiaurinėje ežero dalyje nuo Mištautų miško rytinio pakraščio iki Padrūkšės kaimo, vakarinėje ežero dalyje – nuo Ignalinos atominės elektrinės išleidimo kanalo iki Mačionių kaimo. Įplaukti į akvatoriją ir išplaukti iš jos galima tik mažiausiuoju savaeigės priemonės greičiu.
  • Ežeras Galuonai – Asmeniniais, pramoginiais ir sportiniais laivais, varomais vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą, leidžiama plaukioti nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos, išskyrus Galuonų ežero įlanką (įlankos ties Maciūniškių kaimu koordinatės: 6114155, 597065 (LKS-94)).

5. Taipogi svarbu pabrėžti, kad yra dar keli vandens telkiniai, kuriuose leidžiamas plaukimas vandens motociklais, tik sporto federacijos organizuotomis pratybomis arba renginiu metu. Tačiau federacija turi prievolę informuoti atitinkamas tarnybas tiek apie vietą, tiek apie dalyvius ir t.t, todėl tokių vietų ir renginių būna mažai. Ir privaloma savo plaukimą suderinti su federacijos atstovais.

Nuoroda į taisykles: Pasirinkti aktualią redakciją

Pažeidžiant šias taisykles, aplinkosaugos departamentas, priklausomai nuo pažeidimo, taiko atitinkamą ANK straipsnį. Dažnu atveju tai 267 str. kuris numato skirtingas baudas, bet svarbu pabrėžti, kad pakartotini pažeidimai gali užtraukti ne tik baudą, bet ir transporto priemonės konfiskavimą.

Nuoroda į aktualų ANK strapsnį

Autorius neatsako už galiojančių teisės aktų neatitikimą, dėl jų pasikeitimo, ar ne nuo jo priklausančių aplinkybių. Pateikta informacija aktuali straipsnio paskelbimo dieną.

Reklama
Panašus straipsniai
- Advertisment -

Populiariausi