Šeštadienis, 13 liepos, 2024
PradžiaTEISĖVisa tiesa apie CE sertifikatus laivams, EU komisijos komentaras

Visa tiesa apie CE sertifikatus laivams, EU komisijos komentaras

- Advertisement -

Tik Lietuvoje jų reikalauja?

Turbūt dažnas girdi šį pareiškimą Lietuvos FB grupėse ir chatuose. Ir net nesigilinant visi pradeda burnoti mūsų valdžią. Visgi realiame gyvenime viskas šiek tiek kitaip. Bet pagrindinė priežastis kodėl Lietuviai taip mėgsta kaišioti skandinavų šalių patirti, yra labai paprasta. Jos nereikalauja laivų registravimo iki tam tikro ilgio. Ir šiuo atveju kalba eina apie 20+ metrų. Tačiau tiesa yra kitokia, kadangi nėra reikalavimo laivo registruoti, savininkai dažnai išmeta/pameta pardavėjo pateiktus popierius. Nes pagal EU direktyva 2013/53/EC, visi pramoginiai laivai PRIVALO būti pateikti EU rinkai su CE lentele ir ja lydinčia atitikties deklaracija. Ir šis reikalavimas galioja visoje EU, ir ne tik ant popieriaus. Jau pasigirdo kalbų, kad Lenkiškos registracijos taip lengvai negausi, nes EU komisija užveržė veržles dėl jų savivaliavimo. Danų jūrų tarnyba oficialiai paskelbus šią informacija. Taipogi šią informacija galima rasti tiek Norvegų bei Švedų puslapiuose.

2013/53/ EC direktyva

Labai įdomus dokumentas, kuris aiškiai nurodo, kad į EU rinka importuojami iš trečiųjų šalių laivai privalomai turi praeiti CE sertifikavimą ir gauti atitikties dokumentą. Taipogi, tai taikoma ir laivams pagamintiems EU ir teikiamiems rinkai pirmą kartą. Taigi peršasi išvada, kad absoliučiai visi laivai nuo 2,5m privalomai turi turėti CE žymą ir lydinti dokumentą. Beje šioje direktyvoje yra labai įdomus straipsnis 4.2 kuris sako:

4.2. | Asmuo, pateikiantis gaminį rinkai arba pradedantis jį eksploatuoti, parengia ES atitikties deklaraciją ir ją saugo, kad nacionalinės valdžios institucijos galėtų su ja susipažinti 10 metų po to, kai buvo išduotas vertinimo po statybos pažymėjimas. Atitikties deklaracijoje nurodomas gaminys, kuriam ji buvo parengta. | Atitinkamų valdžios institucijų prašymu joms pateikiama ES atitikties deklaracijos kopija.

LTSA požiūris į CE sertifikatus ir lydinčius dokumentus.

Labai įdomi situacija susiklosto. Visoms Lietuvoje registruotoms valtims nereikalaujama pakartotinai pateikti atitikties deklaracijos, nes atseit ji buvo pateikta pirminės registracijos metu. Beje, ir reglamentuojantis teisės aktai kalba apie importą ir pirmą pateikimą bei naudojimą rinkoje. Ir čia yra viena BET, teisės aktai kalba apie EU rinką, o ne Lietuvos. Taigi parduotas Švedijoje laivas galutiniam vartotojui OFICIALIAI patenka į EU rinką. Ir tada peršasi išvada, kodėl LTSA reikalauja papildomų įrodymų nors Lietuvos laivams taiko supaprastintą dokumentų procedūrą.

Europos komisijos pozicija.

Norėdami suprasti, kokios pozicijos laikosi patį šį teisės aktą instituciją, uždavėm jiems kelis klausimus.

Prašome paaiškinti.

  1. Ar parduodant naudotus laivus, ES viduje, naujasis savininkas turi pateikti laivo (iki 10 metų senumo) registravimo patvirtinimo deklaraciją?
  2. Jei taip, ar naujojo savininko pareiga (pametus/praradus) jį kur nors gauti, ar valdžios institucijos turi prašyti gaminančios įmonės
  3. Jei laivas yra senesnis nei 10 metų, kaip tokiu atveju turėtų elgtis naujasis savininkas, nes Lietuvos institucijos bet kokiu atveju atsisako registruoti tokius laivus, jei nėra deklaracijos.

Į šį paklausimą gavome tokį atsakymą. (Versta iš anglų)


Kalbant apie pramoginius laivus, pirktus kaip naudotus, svarbu atskirti, importuotos kaip naudotas iš trečiosios šalies, ir valtys, pirktos kitoje ES valstybėje narėje.

Pramoginių laivų, privačiai importuotų kaip naudotų iš trečiosios šalies, atveju pagal Pramoginių laivų direktyvos 2013/53/ES 12 straipsnį reikalaujama, kad toks „privatus importuotojas“ deklaruotų laivo atitiktį, kai ji pirmą kartą pateikta ES rinkai Todėl šiuo atveju privatus importuotojas privalo atlikti atitikties vertinimą ir išduoti ES atitikties deklaraciją.

Pramoginių laivų, jau pateiktų ES rinkai, gamintojas privalo išduoti ES atitikties deklaraciją (direktyvos 7.2 straipsnis) ir saugoti atitikties deklaracijos kopiją 10 metų nuo laivo pateikimo rinkai (7.3 straipsnis). Tačiau direktyvos 15 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad tokia atitikties deklaracija turi būti pridedama prie vandens transporto priemonės. Priežastis ta, kad pramoginiai laivai yra ilgaamžis produktas, kuris dažnai gali pakeisti savininką. Rinkos priežiūros institucijos turi turėti prietaisą, kuriuo patikrinama, ar buvo įvertinta laivo atitiktis. Todėl naudotų pramoginių laivų pirkėjai ES teritorijoje turėtų žinoti, kad jie taip pat turėtų gauti ES atitikties deklaraciją, kad ją perduotų rinkos priežiūros institucijoms.

Šiuo tikslu pramoginio laivo gamintojai privalo saugoti atitikties deklaracijos kopiją 10 metų nuo laivo pateikimo į ES rinką. Praėjus šiam 10 metų laikotarpiui, gamintojas negali būti laikomas atsakingas už atitikties deklaracijos kopijos pateikimą. Deja, ES direktyva nereglamentuoja scenarijaus, kai prarandamas atitikties deklaracijos originalas. Tokiu atveju turėsite susitarti su vietos atsakingomis institucijomis, kaip jas įtikinti, kad laivo atitiktis buvo tinkamai įvertinta. Taip pat Pramoginių laivų direktyva 2013/53/ES reglamentuoja pramoginiams laivams taikomus saugos reikalavimus, kai jie parduodami (pateikiami rinkai). Direktyva nereglamentuoja laivų registravimo. Šios kompetencijos valstybės narės nesuteikė ES lygiui, todėl pramoginių laivų registravimo reikalavimai lieka nesuderinti visoje ES ir Europos Komisija negali komentuoti šių reikalavimų.


Taigi biurokratai labai atsargiai pasakė, kad kaip ir LTSA (bent jau iki 10 metų senumo laivams) gali gamintojo/importuotojo pareikalauti šių dokumentų, tačiau ir vartotojas atsakingas juos turėti.

Reklama
Panašus straipsniai
- Advertisment -

Populiariausi